Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20’nci maddesine göre , “Herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.”. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u (‘Kanun’) 24.03.2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Kişisel veri, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınan ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişinin mahremiyet hakkı ve bilgi güvenliğinin korunmasıyla alakalı söz konusu Kanun'a uyum konusunda gerekli özeni göstermiştir.

Kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak Şirketimizden Kanun'un 11’inci maddesindeki hakları, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sahibi talep formu yardımıyla talep edebilir.

Katılım Emeklilik Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u Kapsamında Bilgilendirme

Katılım Emeklilik Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası