Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası

Zor zamanları güvence altına alın.

Başvurunuzu Alalım

Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası

Kendinizi olası kadın kanserlerine karşı şimdiden güvence altına alın. Zor günlerinizde maddi destek alırken, yaşam kaybı durumunda sevdiklerinize güvende bir yaşam bırakın.

Avantajlar

 • Vergi avantajı elde edersiniz.
 • Katılım Emeklilik ile faizsiz sigorta güvencesine alınırsınız.
 • Ayrıcalıklı Asistans paketinden yılda 1 kez yararlanırsınız.
 • Farklı kadın kanserlerine karşı güvenceye alınırsınız.

Sigorta Kapsamı

 • Teminatınızın başlangıç tarihinden en erken 60 gün sonraki teşhisleriniz için güvenceye alınırsınız. Hastalık başlangıcında ise 30 gün bekleme süresi vardır. 
 • Kritik Hastalıklar altında; meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri, yumurtalık kanseri, tüpler, vajina/vulva tümör durumları için teminat altına alınırsınız.
 • 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm kadınlar teminat altına alınabilir.
 • Sigorta süresi bir yıldır ve aksi bildirim olmadıkça 65 yaşına kadar otomatik olarak yenilenir.
 • Katkı prim tutarınız, seçtiğiniz pakete ve yaşınıza göre belirlenir.
 • Katkı prim tutarınızı, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım bankası hesaplarından peşin, tüm kredi kartlarından peşin veya 2/3 taksitle ödeyebilirsiniz.
 • Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası vefat ve kadınlara özel kritik hastalıklara karşı teminat sunar.

 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Ayrıcalıklı Asistans Paketi

 • Mamografi
 • Diş Sağlığı Paketi
 • Online Diyetisyen
 • Asistans hizmetlerinden yararlanabilmek için 0850 259 23 53 no’lu hattı arayabilirsiniz.

Teminatlar

Teminat Tutarları

Paket 1 Paket 2
Yaşam Kaybı 5.000 TL 10.000 TL
Kritik Kadın Hastalıkları 25.000 TL 50.000 TL

Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.