11 haneli TC Kimlik numaranız

Bu alanda Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar başlıklı 26/A maddesi kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir. Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu katılım standart fonlarda nemalandırılmaktadır. Yönetmelik gereğince, bu tutarların ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde açılan hesaba aktarılacağı ve TCMB’ye yatırılan bu paralar iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığına gelir kaydedilecektir. Hesapta bekleyen tutarlar, devir öncesi hak sahiplerince talep edilirse ilgililere ödenecektir.

Kayıt Bulunamadı

Hesabınızda bekleyen tutar