Otomatik Katılım

Otomatik Katılım Sistemi

Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi ile 45 yaşını doldurmamış tüm kamu ve özel sektör çalışanları işverenleri aracılığı ile sisteme dâhil olur.

İşveren, çalışanların katkı payına esas kazançlarının ya da emeklilik seçeneğine esas aylığın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, en geç ücret ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktarır.

Çalışanlarınızın geleceğini Faizsiz Katılım ile güvence altına alalım.

Çalışanlarınızı Otomatik Katılım Sistemine dahil etmek için size en yakın Albaraka Türk veya Kuveyt Türk şubesine giderek İşveren Otomatik Katılım Sözleşmesi başlatabilirsiniz.

Başvurunuzu Alalım Kurumsal Şube

İşverenin Yükümlülükleri

 • 5 kişiden fazla çalışanı olan her işveren çalışanı adına seçtiği bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmalıdır.
 • Sisteme katılmaya uygun çalışanlarını bulmalı ve emeklilik planına dahil etmelidir.
 • Sisteme giriş esnasında çalışandan fon tercihini almalı ve emeklilik şirketine bildirmelidir.
 • Çalışanlarının katkı paylarını ödeme gününde emeklilik şirketine aktarmalıdır.

Bilmeniz Gerekenler

 • İşverenler Otomatik Katılım için çalışanları adına katkı payı ödemezler.
 • Ödenmesi gereken asgari katkı payı, çalışanlarınızın katkı payına esas kazançlarının %3’ü oranındadır ve her ay çalışanınızın maaşından otomatik olarak sisteme aktarılır.
 • Otomatik Katılım’a Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) ve Emekli Sandığı’na (4C) bağlı olan çalışanlar eklenir. Bağkur’a (4B) bağlı olanlar sisteme dahil edilmez.
 • Eğer çalışanlarınızın daha önceden yapılmış Otomatik Katılım sözleşmesi varsa çalışanınızın birikimi ve getirisi sizin şirketinizdeki sözleşmeye aktarılır.
 • Çalışanlar talep ederse işverene bildirerek daha fazla katkı payı yatırılabilir.
 • Çalışanlar, katkı payı ödemesine ara verebilir.
 • Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Fonlar

Size en uygun yatırım planını öğrenin.

Emeklilik Yatırım Fonları

Tüm fonlarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İncele

Fon Performans Araçları

Fon performanslarını ve fonlara ait diğer verileri inceleyebilirsiniz.

İncele

Fon Bültenleri

Fonlarla ilgili tüm güncel bilgileri içeren bültenimizi inceleyebilirsiniz.

İncele
Daha Fazla

Sıkça Sorulan Sorular

İşveren katkı payı ödeyecek mi?

Hayır. Otomatik katılım uygulaması kapsamında yalnızca çalışanlar katkı payı ödeyeceklerdir.

İşverenler otomatik katılım çerçevesinde kapsama dahil olup olmadıkları açısından, çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı ve üstü çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın) işverene bağlı tüm çalışan sayısı dikkate alınır.

Bir işyerinde çalışan sayısının, otomatik katılım kapsamında yer alacak işyeri kriterinin dışında kalacak şekilde azalması durumunda nasıl bir yol izlenir?

Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz.

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapılarda şirketler topluluğunun tek bir çatı altında otomatik katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren bazında çalışan sayısı dikkate alınır.

İçinde aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri barındıran işverenlerin tek bir çatı altında otomatik katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.

İşveren olarak otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülüklerim nelerdir?

a. Emeklilik şirketinin seçimi: 5510 sayılı kanunun 12. maddesi kapsamındaki her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundurarak tercihte bulunulmalıdır.

b. Fonların Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar.

c. Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Maaş ödemelerini Maliye Bakanlığı’nca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir.

d. Devir İmkanı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

Otomatik katılımda sisteme dahil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır.

Otomatik katılımda sisteme dahil etmek üzere işverenler çalışanlarından hangi formları imzalamalarını isteyecektir?

Otomatik katılım kapsamında işverenler çalışanlarından herhangi bir imza almayacaktır.

İşveren katkı payını şirkete zamanında iletmezse, eksik iletirse ya da şehven çalışandan katkı payı kesintisinde bulunmazsa cezai müeyyide var mıdır? Cezalar nelerdir?

İşverene; katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç/eksik aktarırsa, çalışanlarını sisteme dahil etmezse, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur ve her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir.

İşveren çalışana fayda sunmak amacıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında ödenecek katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

Hayır. Bu kapsamda ödeme yapmak isteyen işveren İGES kurmak zorunda olup, çalışanı her halükarda otomatik katılım sistemine dahil etmek durumundadır.

İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

İşveren iki yıl süresince emeklilik şirketini değiştiremez. İzleyen dönemde ise emeklilik şirketini yeniden değiştirebilmesi için ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir.

Mevcut işyerinde SGK’dan emekli ve 45 yaşın altında halen çalışan varsa otomatik katılım ile sisteme dahil edilecek midir?

Evet dahil edilecektir.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Çalışan sayısı nasıl ve hangi tarih esas alınarak hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır.

Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabında dikkate alınır.

Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin, 250 çalışanı olan ve 01.04.2017 tarihinde sisteme girmesi planlanan bir işyerinin tespiti için 01.04.2017 tarihi itibarıyla en güncel SGK kaydı göz önünde bulundurulur.

İşverenlerin Otomatik Katılım kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir?

a) Emeklilik şirketinin (şirket) seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür.

b) Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren/ faiz içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

c) Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.

d) Devir imkanı: İşveren; operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir. İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası söz konusu olacaktır.