Otomatik Katılım

Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik Katılım Sistemi emekliliğinizi güvence almak için otomatik olarak başlatılan tasarruf sistemidir. Eğer 45 yaşını aşmamış kamu ya da özel sektör çalışanıysanız tasarruf sistemine otomatik olarak dahil edilirsiniz.

Sistemde prime esas kazancınızın ya da emeklilik keseneğine esas aylığınızın % 3’ü her ay maaş hesabınızdan otomatik olarak Otomatik Katılım sözleşmemize aktarılır. Başlangıca özel 1.000 TL, katkı payı boyunca devam eden %25 devlet katkısı ve emeklilik durumunda birikiminizin %5’i kadar ek devlet katkısı ile tasarrufunuz değer kazanır.

Otomatik Katılım’a bugün başlarsanız, emekliliğinizde ne kadar kazanırsınız? 

Birikiminizi Hesaplayalım

Avantajlar

  • Her katkı payı için %25 devlet katkısı alırsınız.
  • Cayma süresinden sonra sistemde kalmanız durumunda tek seferlik 1.000 TL başlangıç devlet katkısı.
  • Emeklilik döneminde, birikimlerin en az 10 yıllık gelir sigortasına aktarılması durumunda %5 ek devlet katkısı.
  • Katkı payı ödemelerinizi sizin adınıza işvereniniz takip eder.
  • Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi ödemezsiniz.


Bilmeniz Gerekenler

  • Otomatik Katılım sisteminden 2 ay içinde herhangi bir kesinti olmadan cayabilirsiniz. Daha sonra tekrardan sisteme dâhil olabilirsiniz ancak bu durumda 1.000 TL başlangıç devlet katkısı hakkınız sona ermiş olur.
  • Otomatik Katılım’da birikimleriniz faizsiz Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nda değerlendirilir.
  • İsterseniz Otomatik Katılım’a ödeyeceğiniz katkı payı tutarını artırabilirsiniz. 
  • Sisteme devam ettiğiniz süre içinde katkı payı ödemelerinize ara verebilirsiniz.


Fonlar

Size en uygun yatırım planını öğrenin.

Emeklilik Yatırım Fonları

Tüm fonlarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İncele

Fon Performans Araçları

Fon performanslarını ve fonlara ait diğer verileri inceleyebilirsiniz.

İncele

Fon Bültenleri

Fonlarla ilgili tüm güncel bilgileri içeren bültenimizi inceleyebilirsiniz.

İncele
Daha Fazla

Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mıdır? Yoksa otomatik katılım için devlet katkısı üst

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için Devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, 2021 yılı için otomatik katılım kapsamı dışındaki sözleşmesi için azami 10.732.00 TL devlet katkısı hesaplanırken, otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi için ayrıca 10.732.00 TL devlet katkısı hesap edilir.

Çalışanlar Otomatik Katılım Sistemi’nde ne kadar katkı payı ödeyecekler?

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin aylık 4.000 TL ücret alan bir çalışanın ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 120 TL olacak.​ Daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için çalışan, daha yüksek bir tutarda katkı payı ödemeyi de talep edebilecek.

OKS’den cayan/ayrılan çalışan tekrar sisteme dâhil olabilir mi?

İşvereni tarafından dâhil edildiği plandan cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışan, talep etmesi halinde, işverenleri tarafından ilgili emeklilik planına tekrar dâhil edilir. Çalışanın talep tarihi itibarıyla; aynı işyerinde çalışıyor olması ve ilgili takvim yılının ilk günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olması şartları aranır.

Otomatik katılımda da % 25 devlet katkısı avantajı çalışanlar için olacak mı?

Evet. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki %25 Devlet Katkısı avantajı çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına aynı şekilde yansıyacaktır.

Otomatik Katılım’ın çalışanlar için başka ne gibi avantajları var?

Devlet Katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında başlangıç devlet katkısı sağlanacak. Başlangıç dönemi sonunda cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanacak bu avantaj kanunda belirtilen Devlet Katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olacak. Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışana birikiminin %5’i karşılığında ayrıca bir ek Devlet Katkısı ödemesi daha yapılacaktır. Bu ek ödemeler mevcut sisteme göre ayrı bir avantaj sunacaktır.

Çalışanlar Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Evet. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Bakanlık tarafından belirlenecek hallerde katkı payı ödemeye ara verilmesini talep edebilir.

Çalışanlar Otomatik Katılım için emeklilik şirketlerine bizzat mı başvuracak?

Hayır. İşverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının emeklilik planına dâhil olmalarını sağlayacaktır. Sisteme katılımın daha basit bir şekilde olması beklenmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde hesabı olan çalışanların da yeni hesap açması gerekecek mi?

Hali hazırda bireysel emeklilik hesabı bulunan çalışanlar için otomatik katılım kapsamında yeni bir bireysel emeklilik hesabı açılması beklenmektedir. Ancak bu hususa ilişkin detaylar daha sonra duyurulacaktır.​

Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanlar tarafından faizli/faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumları için, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle başlangıç dönemi boyunca faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma devam eder. Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (Maaşın %25’i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir oranda katkı payı kesilmesini talep edebilir mi?

Evet, talep edebilirler.

Otomatik katılım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamaz.

Katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.

Çalışan işyeri değiştirdiğinde; yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa mevcut emeklilik planına devam edebilir mi?

Çalışan iş değiştirdiğinde yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına devam edebilir.

Çalışan işyeri değiştirdiğinde; yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

İşyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışan, önceki işyerinde dâhil olduğu bireysel emeklilik planı kapsamındaki hesabına katkı payı ödemeyi veya bu hesaptaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısının sistemde yeni açılmış olan başka bir sertifikaya aktarılmasını şirketten talep edebilir.

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?

Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır.

Katkı payı ödemeleri nasıl takip edilecektir?

Takip ve tahsil işlemleri, emeklilik şirketleri ve/veya bu amaçla yetkilendirilecek bir şirket tarafından takip edilecektir.

İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Otomatik katılım kapsamında çalışandan sisteme girişte, sistemde kaldığı sürece ve sistemden çıkışta hangi ücretler alınır?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz.

Otomatik katılım kapsamında sunulacak Devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki Devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL’lik Başlangıç Devlet Katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve Devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanın işten ayrılması durumunda bildirimleri kime yapacaktır? Ödemeye dışarıdan devam etmesi mümkün müdür?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Sistemden çıkıp tekrar giriş yaptığımda, sistem kapsamında sunulan avantajlardan aynı şekilde yararlanmaya devam edebilecek miyim?

Sistemden çıkıp tekrar giriş yapan bir çalışan, %25’lik devlet katkısından tekrar faydalanabilir ancak önceki hak edişe ilişkin süre kazanımlarını kaybedeceğinden hakediş süresi yeniden başlar.Sözleşmesini sonlandırarak ayrılan çalışanlar yeniden sisteme dâhil olduklarında 1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı hesaplanmayacaktır. Ancak cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar için sisteme yeniden dâhil olduklarında 1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı hesaplanacaktır. Sistemden emekli olması durumunda, %5’lik ilave devlet katkısından faydalanması mümkündür. Çalışanın daha önce sistemde geçirdiği süreler emekliliğe esas süresine sayılmaz.