Grup Hayat Sigortası

Çalışanlarınızın zor günlerinde de yanlarında olun.

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası ile kurumumuzun çalışanlarını ve ailelerini olası tehlikelerde maddi güvenceye alırsınız. Çalışanlarınızı koruyarak vergi avantajından da yararlanırsınız.

Avantajlar

  • Tam Kapsamlı Teminat İçerikleri
  • Vergi Avantajı
  • Esnek Paket İmkanı
  • Faizsiz Sigortacılık Anlayışı

Sigorta Kapsamı

  • Sigortalının ecelen veya kaza sonucu vefat etmesi ya da kalıcı sakatlık yaşaması durumunda teminat tutarı poliçede belirtilen hak sahibine ödenir.
  • Sigortalı kritik bir hastalığa yakalandığında masrafları için, kalıcı sakatlık yaşadığında maddi güvence için teminat ücreti sigortalıya ya da hak sahibine ödenir.
  • Toplu taşıma araçlarında gerçekleşen kazalar sigortanın kapsamındadır.
  • Kaza Sonucu tedavi masrafları; Sigortalının yaralanması durumunda, poliçe teminat limitleri dahilinde tedavi için yapılan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masraflarını kapsar.
  • Kaza Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı; Sigortalı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu süre azami 90 gün ile sınırlıdır. Bekleme süresi 3 gündür.
  • Teminatlar, içerikleri ve teminat tutarları kurumunuz taleplerine uygun biçimde ve karşılıklı olarak belirlenir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.