İşveren Grup Emeklilik Planı

Çalışanlarınızın motivasyonunu güvence altına alın.

İşveren Grup Emeklilik Planı

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen kuruluşlara sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir. Grubun çalışan ve katılımcı sayısı, toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak, düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlanmaktadır.

BES çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir sağlarken, çalışanı adına ödeme yapan işveren çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırır. Ayrıca işveren çalışanların adına ödediği tutarları, her bir çalışanın aylık brüt ücretinin % 15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahından indirebilir.

Kurum katkılı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil olan çalışanların, işverenleri tarafından kendileri adına ödenen katkı paylarına, belirli bir süre o şirkette çalıştıktan sonra hak kazanmalarına hak ediş süresi uygulaması denir. Bu süre, katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.


Avantajlar

  • Yüksek Çalışan Motivasyonu ve Şirket Bağlığı
  • Kurumlar Vergisi İndirimi
  • Düşük Yönetim Gider Kesintisi
  • Geniş Fon Seçenekleri

Bilmeniz Gerekenler

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Yardımcı Olalım

Sağlık Sigortanız ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Muhtemel Birikim Hesaplama

Emekliliğinizde elde edeceğiniz muhtemel birikim tutarını hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

BES işlemleriniz için sizi misafir edelim.

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Fonlar

Size en uygun yatırım planını öğrenin.

Emeklilik Yatırım Fonları

Tüm fonlarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İncele

Fon Performans Araçları

Fon performanslarını ve fonlara ait diğer verileri inceleyebilirsiniz.

İncele

Fon Bültenleri

Fonlarla ilgili tüm güncel bilgileri içeren bültenimizi inceleyebilirsiniz.

İncele
Daha Fazla

Sıkça Sorulan Sorular

İşveren, katkı payı tutarını nasıl belirleyebilir?

İşveren sabit bir katkı payı belirleyebilir ya da katkı payı, çalışanın maaşının belli bir yüzdesi olabilir. Bu durumda maaş artışlarında katkı payı da kendiliğinden artırılmış olur.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’ndeki haklar kimler tarafından kullanılır?

Bu sözleşmelerde, ödeme periyodu değişikliği, fon dağılımı, emeklilik planı değişikliği, birikimlerin başka şirkete aktarımı gibi kararlar işveren tarafından alınır. Çalışanların bireysel emeklilik süresi doluncaya kadar, bu haklar işverene aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkı istenirse çalışana bırakılabilir.

Sistemde işverene sağlanan yasal teşvikler nelerdir?

Çalışan adına yatırılan katkı payı tutarları doğrudan gider yazılarak kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’ndeki birikimlere çalışanlar ne zaman hak kazanır?

İşveren tarafından kendi adına İGES kapsamında açılan hesapta bulunan birikime, sözleşmede kalınan süreye göre hesap edilen ve işveren tarafından belirlenen hak kazanma oranında hak kazanacaktır. Bu süre 7 yıldan fazla olamaz.

Yatırım yapılacak fonları kim seçer?

Fon seçimleri çalışanın hak ediş süresinin sonuna kadar işveren tarafından yapılır. Ancak işveren, emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, fon değişikliği hakkını katılımcıya devredebilir.