Yabancı Uyruklu Sigortalıların Yükümlülükleri

FATCA

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)) 18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) tarafından yayımlanmıştır. Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası ile, ABD'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

ABD ve diğer ülkeler arasında devletler arası karşılıklı bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar FATCA'ya uyum kapsamında imzalanmıştır. Bu kapsamda, 29.07.2015 tarihinde Türkiye ile ABD arasında da "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" Ankara'da imzalanmıştır. İkili anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması ile birlikte bu anlaşma kanun hükmünde sayılmış ve böylece FATCA uyumluluğu yerel mevzuatımız haline gelmiştir.

FATCA kuralları dahilinde ABD dışındaki finansal kuruluşların, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin varlık bilgilerini T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirmeleri gerekmektedir.

FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz.

FATCA ile ilgili detaylı bilgiye IRS'nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz. Gerekli olduğunu düşünürseniz FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.

Finansal Kurumların Bireysel Müşterilerin Vergi Mukimliği Tespit Süreci (CRS Uygulaması)

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi ülkelere, Türkiye’nin de yer aldığı bir organizasyon olarak ekonomik büyüme ve finansal istikrar açısından bilgi ve işbirliği desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede, ülkelerin vergi tahsilatlarının kolaylaştırılması ve vergi kaybının önlenmesi bakımından ülkeler arası işbirliği ve otomatik bilgi değişimi esasına dayanan bir finansal bilgi değişim anlaşması düzenlemiş ve bu anlaşma Türkiye’nin de dahil olduğu 100’e yakın ülke tarafından imzalanarak uygulamaya girmiştir.

“CRS” (Common Reporting Standards/Ortak Raporlama Standardı) süreci; finansal hesap tutan kurumlar aracılığıyla diğer bir katılımcı ülkenin vergi mukimlerinin tespitini ve bu kişilerin mali bilgilerinin katılımcı ülke mali idareleri aracılığıyla ile karşılıklı olarak değişimini öngörmektedir.

Bu düzenleme, finansal kurumlardan müşterilerinin “vergi mukimi” olduğu ülkelerin tespitini ve belgelendirilmesini, daha sonra da diğer ülkelerde vergi mukimi olan bu kişileri finansal kurumlardaki hesaplarında bulunan varlık ve bu hesaplara ödenen finansal gelirlerini yıllık olarak bağlı oldukları mali idareye (T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na) raporlamasını istemektedir.

Türkiye 20.05.2017 tarihli 7018 sayılı Kanun ile bu uluslararası bilgi değişim anlaşmasını onaylayarak yasalaştırmış ve yürürlüğe koymuştur. Sonrasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tüm Finansal Kurumlara iletilen yazılı talimat ile 01.01.2017 tarihinde mevcut olan ve bu tarihten sonra yeni açılan tüm hesaplarda CRS kapsamında vergi mukimlik tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını talep etmiştir.

Diğer Haberler

Katılımcılara Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Değişikliği Duyurusu Mart 2021
Katılımcılara Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Değişikliği Duyurusu
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Katılım Katkı Fonu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği Mart 2019
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Katılım Katkı Fonu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği