Kritik Hastalıklar Sigortası

Kendinizi koruyun, sevdiklerini yalnız bırakmayın

Kritik Hastalıklar Sigortası

Kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme gibi durumlarda toplu para alırsınız. Paranızı ister tedavi masraflarınızda ister başka ihtiyaçlarınızda kullanırsınız. Yaşam kaybı yaşarsanız adınıza yatırılan toplu para ile sevdiklerinizi maddi güvenceye alırsınız.

Kritik Hastalıklar Sigortası broşürü için tıklayınız.

Avantajlar

 • Ayrıcalıklı asistans hizmetlerinden yararlanırsınız.
 • Kritik Hastalıklara karşı teminat altına alınırsınız.
 • Faizsiz sigorta güvencesine alınırsınız.
 • Katkı Prim tutarlarınızı taksitlendirebilirsiniz.,
 • Vergi avantajı elde edersiniz.

Sigorta Kapsamı

 • Teminatınızın başlangıç tarihinden en erken 90 gün sonraki teşhisleriniz için güvenceye alınırsınız.
 • Kritik Hastalıklar altında; kanser, kalp krizi ve hastalık sonucu inme durumları için teminat altına alınırsınız.
 • 18-65 yaş arası herkes teminat altına alınabilir.
 • Sigorta süresi bir yıldır ve aksi bildirim olmadıkça 65 yaşına kadar otomatik olarak yenilenir.
 • Katkı prim tutarınız, seçmiş olduğunuz pakete ve yaşınıza göre belirlenir.
 • Katkı prim ödemelerinizi Albaraka Türk veya Kuveyt Türk Katılım Bankaları’ndaki hesabınızdan peşin, kredi kartınızdan peşin veya 9 taksitte ödeyebilirsiniz.
 • Vefat ve belirtilen kritik hastalıklara karşı teminat sunar.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Avantajlı Asistans Paketi

 • Acil Kara Ambulansı Gönderimi
 • Sağlık Danışma Hattı
 • İlaç Gönderimi Organizasyonu
 • Eve Doktor veya Hemşire Gönderimi Organizasyonu
 • İkinci Medikal Görüş Organizasyonu
 • Telefonla Psikolojik Destek
 • Telefonla Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı
 • Mali Bilgi ve Mevzuat Danışmanlığı

Medikal Asistans hizmetleri limitler, açıklamalar ve detaylı ürün dokümanında belirtilen genel istisnalar kapsamında bir yıl süresince siz değerli sigortalılarımıza ücretsiz olarak sunulacaktır.

Teminatlar

Teminat Tutarları

Teminat Tutarları Eko Paket Standart Paket Maksimum Paket
Vefat Teminatı 12.500 TL 25.000 TL 50.000 TL
Kritik Hastalıklar Güvencesi 50.000 TL 100.000 TL 200.000 TL

Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.