Krediye Bağlı Ferdi Kaza Sigortası

Kredi borcunuz kazalarda yük olmasın.

Krediye Bağlı Ferdi Kaza Sigortası

Krediye Bağlı Ferdi Kaza Sigortası ile olası bir kazada vefat ya da kalıcı sakatlık durumunda kredi borcunuzun yükünü taşımaz, sevdiklerinizin geleceğini güvenceye alırsınız.

Avantajlar

 • Kredi borç miktarınız azaldıkça prim ödemeleriniz de azalır.
 • Vergi avantajı elde edersiniz.
 • Katılım Emeklilik ile faizsiz sigorta güvencesine alınırsınız.
 • Ödemelerinizi peşin, yıllık ya da aylık yapabilirsiniz.

Sigorta Kapsamı

 • 18-64 yaş arası herkes teminat altına alınabilir.
 • Deprem sonucu oluşan kazalarda gerçekleşen vefat ve maluliyet durumları kapsam altındadır.
 • Sigorta süresi kredi süresi kadardır.
 • Prim ödemeleri; peşin, yıllık ya da aylık taksitlerle müşterinin banka hesabından otomatik ödeme talimatı veya kredi kartıyla ödenebilir.
 • Ekstrem spor, avcılık, motor kazaları kapsam altında değildir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Primi Etkileyen Faktörler

 • Yaşınız
 • Kredi süreniz
 • Prim ödeme şekliniz (peşin/aylık/yıllık)
 • Kredi tutarınız

Yardımcı Olalım

Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.