Hakkımızda

Katılım Emeklilik Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Basın Haber ve Duyurular

Kurumsal Yönetim

Şirket Bilgileri

 • Şirket Türü Anonim Şirketi
 • Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
 • Ticaret Sicil Numarası 895027
 • Ticaret Unvanı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Sorumlu Kişi Ayhan Sincek
 • Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
 • Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul
 • Telefon 0 (216) 999 81 00
 • İnternet Adresi www.katilimemeklilik.com.tr
 • Çağrı Merkezi 0 (850) 226 0 123
 • Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı 72.000.000 TL
 • Ödenen Sermaye Miktarı 72.000.000 TL
 • Vergi Dairesi Alemdağ Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası 528 064 1047
 • Mersis Numarası 0528064104700018
 • Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak no 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul
 • Ortaklık Yapısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. % 50 Albarak Türk Katılım Bankası A.Ş. %50

Finansal Tablolar

Genel Kurul İç Yönergesi

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Bilgilendirme Politikası ve Etik İlkeler

Bilgilendirme Politikasına ve Etik İlkelere İlişkin Bilgiler

Şirketimiz kurumsal internet sitesi (www.katilimemeklilik.com.tr) kamuyu bilgilendirmede etkin olarak kullanılan araçlardan biridir. Şirket iş ve işlemlerinin şeffaf olarak yürütülmesine yardımcı olacak şekilde, internet sitesinde şirkete ilişkin kurumsal bilgiler, detaylı mali bilgileri içeren dipnotları ile bağımsız denetimden geçmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş ara dönemlere ait raporlar ve yıllık faaliyet raporları ile şirkete ilişkin haberler ve duyurular yer almaktadır. Kurumsal internet sitesi erişimi kolay, içeriği açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmiştir. Şirkete ait kurumsal bilgiler, ticaret sicili bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar, misyonu ve vizyonu yer almaktadır.

Yanı sıra üçer aylık dönemlerde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarıyıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları, öngörülen yasal süreler içinde Hazine Müsteşarlığı'na iletilerek şirketimiz kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Ayrıca İlgili mevzuata uygun olarak gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanan yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısı’ndan sonra, kamuya sunulmak üzere internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili’nin ilan organı olan Ticaret Sicil Gazetesi, ülkemizde var olan ve şirketlere ilişkin olarak üçüncü tarafların bilgilendirilmesi amacı ile kullanılan resmi bilgilendirme araçlarının başında gelmektedir. Esas sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı, yetki gibi durumlar yanı sıra tescil ve ilana tabi tüm işlemler ile birlikte ilgili Yönetim Kurulu Kararları Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla ilan edilmektedir.

Ülkemizde varlığını sürdüren gerek sektörel gerekse ulusal yayın ve yayım araçları konusu geldiğinde şirketimizce bilgi verme amacı ile kullanılabilmektedir.

Şirketimiz; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları, kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinde ve kendi aralarındaki ilişkilerde izleyecekleri etik ilkeleri belirleyen ve bu ilkeler çerçevesinde sektöre yönelik mevcut kamuoyu güvenini artırmayı amaçlayan, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Sigortacılık Etik İlkelerini benimsemiştir.

Kar payı dağıtım politikası ve kar payı dağıtımına ilişkin bilgiler

Şirketin kar dağıtımı uygulamalarını Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri kapsamında esas sözleşme biçimlendirmektedir