Kredi Ödeme Güvencesi Hayat Sigortası

“Kredi borçlarımı kim ödeyecek?” diye düşünmeyin!

Kredi Ödeme Güvencesi Hayat Sigortası

Başınıza gelsin istemeyiz ancak Kredi Ödeme Güvencesiyle yaşam kaybı, kaza sonucu kalıcı sakatlık veya İşsizlik/Geçici İş Göremezlik/Gündelik Hastane Yatış durumlarında poliçe şartları dâhilinde kalan kredi tutarınız Katılım Emeklilik tarafından ödenerek kapanır.

Avantajlar

 • Vergi avantajı elde edersiniz.
 • Katılım Emeklilik ile faizsiz sigorta güvencesine alınırsınız.
 • Kendinizi güvence altına alırken sevdiklerinize kredi borcu bırakmaksınız.

Sigorta Kapsamı

 • 18-65 yaş arası sağlıklı herkes faydalanabilir.
 • Sigorta süresi en az 1 yıl olup kredi vadesine göre belirlenir.
 • Yaşam kaybı ya da kalıcı olarak sakat kalmanız durumunda teminat kapsamında borcunuz ödendikten sonra varsa kalan tutar hak sahiplerine ödenir.
 • İşsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatları için,
 • Poliçe süresi 4 yıl ve altında ise bir yıl içinde ya da bir hasar başına azami 6 taksit ödemesi, poliçe süresince toplamda maksimum 18 ay taksit ödemesi yapılır.
 • Poliçe süresi 4 yıldan fazla ise bir yıl içinde ya da bir hasar başına azami 6, poliçe süresince toplamda maksimum 24 ay taksit ödemesi yapılır.
 • Teminat tutarı kredi sözleşmesindeki geri ödeme planındaki borç tutarı kadardır.
 • Teminat bedeliniz kredi borcunuzu ödedikçe aynı oranda azalır.  
 • Yaşam kaybı veya kalıcı sakatlık durumlarınızda kalan borç tutarı bankaya ödenir.
 • İşsizlik durumunda kredi ödemelerinizin azami 6 aylık taksiti bankaya ödenir.  İşsizlik teminat tutarı müşteri bazında üst limiti aylık 4.000 TL’dir.
 • Prim tutarı; sigortalının yaşına, ödeme şekline, kredi tutarı ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.