Kobime Özel Hayat Sigortası

Kuveyt Türk müşterilerine özel fırsatlardan yararlanın.

Başvurunuzu Alalım

Kobime Özel Hayat Sigortası

Kuveyt Türk’ün Kobi müşterilerine özel sunduğu Kobime Özel Hayat Sigortası ile vefat, kalıcı sakatlık ve hastalık durumunda maddi güvenceye sahip olursunuz. Ayrıca kapsamlı asistans paketi ile ticari hayatınızı da güvenceye alırsınız.

Avantajlar

 • Kobilere Özel Asistans Paketi
 • Vefat Teminatı
 • Tedavi Teminatı
 • Kritik Hastalıklar Teminatı
 • Vergi Avantajı

Sigorta Kapsamı

 • 18-64 yaş arası herkes teminat altına alınabilir.
 • Sigorta süresi bir yıldır ve aksi bildirim olmadıkça 65 yaşına kadar otomatik olarak yenilenir.
 • Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi ya da kalıcı sakatlık yaşaması durumunda teminat ücreti poliçede belirtilen hak sahibine ödenir.
 • Sigortalı kritik bir hastalığa yakalandığında masrafları için, kalıcı sakatlık yaşadığında maddi güvence için teminat ücreti sigortalıya ya da hak sahibine ödenir.
 • Kaza sonucunda tedavi süreci başladığında doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj , hastane ve diğer tedavi masrafları kapsam altındadır.
 • Katkı primlerinizi Kuveyt Türk banka hesabından peşin, kredi kartından peşin veya 9 taksitle ödeyebilirsiniz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Kapsamlı Asistans Paketi

 • Tesisat, Elektrik, Anahtar ve Cam işleri*
 • İşyerinde kalan kişinin kurtarılması*
 • Güvenlik hizmeti*
 • İşyerinde meydana gelen hasar sonucu seyahat masraflarının karşılanması*
 • Doktor veya Ambulans gönderimi*
 • Vafat halinde Cenaze nakli
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi*
 • Hukuki Yardım, Mali Müşavir, Tıbbi Yardım ve İşveren Bilgi Hattı
 • Havaalanı Transfer Hizmeti
 • Özel Hizmetler

*Bu hizmetlerden poliçede yazılı şartlarla yılda bir defa, diğer hizmetlerden sınırsız yararlanılmaktadır. Hizmetlerden yararlanabilmek için, 0850 480 33 50 no’lu Katılım Emeklilik Avantajlı Hizmet hattını arayabilirsiniz. 

Teminatlar

Teminat Tutarları

Teminat Tutarları Paket 1 Paket 2 Paket 3
Vefat Teminatı 150.000 TL 250.000 TL 500.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 150.000 TL 250.000 TL 150.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
Kritik Hastalık Teminatı 50.000 TL 100.000 TL 200.000 TL

*Talep ettiğiniz paketi seçebilirsiniz. Teminatlar seçilen paketlere göre otomatik olarak belirlenmektedir ve bu tutarlar değiştirilememektedir.


Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.