Business Kart Hayat Sigortası

Albaraka Türk’ün Business Kart müşterileri, kart limitleri dâhilinde kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabilir

Business Kart Hayat Sigortası

Albaraka Türk’ün Business Kart müşterilerini, kart limitleri dâhilinde sunduğu teminat ile yaşam kaybı durumunda hem yakınlarını hem kendilerini güvence altına alır.

Avantajlar

 • Vergi avantajı elde edersiniz.
 • Katılım Emeklilik ile faizsiz sigorta güvencesine alınırsınız.
 • Asistans paketinden yararlanırsınız.

Sigorta Kapsamı

 • 18-74 yaş arası sağlıklı herkes faydalanabilir.
 • Sigorta süresi bir yıldır.
 • Kaza sonucunda aniden ya da 2 yıl içerisinde kalıcı sakatlık durumunda tazminat tutarı sakatlık oranına göre sigorta sahibine ya da kanuni hak sahibine ödenir.
 • Tedavi masrafları vefat ve maluliyeti kapsar.
 • Katkı primlerinizi Albaraka Türk banka hesabından veya kredi kartından peşin ödeyebilirsiniz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. de Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet alırsınız. Tüm ürünlerimizde fonlarınız Faizsiz sigorta prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

Avantajlı Asistans Paketi

Aşağıdaki hizmetlerden poliçe dönemi boyunca ek bir ücret ödemeden veya indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

 1. Tesisat işleri*
 2. Elektrik işleri*
 3. Anahtar işleri*
 4. İşyerinde kalan kişinin kurtarılması*
 5. Cam işleri*
 6. Güvenlik hizmeti*
 7. İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması*
 8. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi*
 9. Vefat halinde cenaze nakli
 10. Sigortalı faturalarının ödenmesi*
 11. İşyeri Bağlantı Hizmetleri
 12. Hukuki Yardım Bilgi Hattı
 13. Mali Müşavir Bilgi Hattı
 14. Tıbbi Yardım Bilgi Hattı
 15. İşveren Bilgi Hattı
 16. Havaalanı Transfer Hizmeti
 17. Özel Hizmetler

*Bu hizmetlerden yılda bir defa yararlanabilmektedir, diğer hizmetlerde ise herhangi bir sınırlama yoktur.

Asistans hizmetlerinden yararlanabilmek için 0850 480 33 50 no’lu Avantajlı Hizmetler Hattı’nı arayabilirsiniz.

Belirtilen hizmetlerden sadece sigortalının kendisi, limitler ve genel istisnalar kapsamında yararlanabilir.

Yardımcı Olalım

Hayat Sigortası ile ilgili ihtiyacınız olan araçlar için yardımcı olalım.

Vergi Avantajı Hesaplama

Sigortanız ile elde edeceğiniz vergi avantajı kazancınızı hesaplayalım.

Hesapla
Daha fazla yardımcı olalım

İşlemlerinizi Tamamlayalım

Acenteler

Size en yakın acentemize gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Banka Şubeleri

Size en yakın anlaşmalı bankamıza gelin, işlemlerinizi hızlıca tamamlayalım.

Bul

Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilir ve bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır) ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim olarak uygulanabilir.

İşveren olarak, kendiniz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekir.