Kritik Hastalıklar

Bu sigorta kapsamında 3 adet kritik hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar;

 • Kanser
 • Miyokard enfarktüsü (kalp krizi)
 • Hastalık sonucu oluşan inme

Kritik Hastalıklar teminatının başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Kritik hastalıklar kapsamında sigortalının, kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 28 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun fotokopisi,
 • Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
  • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
  • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 • Poliçe şartları gereğince sigortalının geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler (Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları, vb)
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • MASAK gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi

Kritik Hastalıklar Teminatı Tazminat Talebi İçin Gerekli Belgeler

 • Kritik hastalıklar tazminat talebi formu (www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.),
 • Kimlik fotokopisi,
 • Hastalık ile ilgili tüm tıbbi belgeler (tahlil ve tetkik sonuçları, görüntüleme raporları, tüm hastane kayıtları, var ise ameliyat ve patoloji raporları)
 • Sigortacı, tazminatın değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki belgelere ek olarak bilgi ve belge talep edebilir.
Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.