Kredi Hayat / Kredi Ferdi Kaza

A- Kredi Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler:

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Mernis (TÜİK) Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun fotokopisi,
 • Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen Olay yeri Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Adli tıp kurumu Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı İddianame, Cumhuriyet savcılığı nihai Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
  • Lehdarın ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve ıban bilgileri belirtildiği dilekçe,
 • Poliçe şartları gereğince sigortalının geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler (Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları, vb)
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • Lehdarı veya kanuni varis 18 yaşından küçük olması durumunda işlemleri yasal temsicisi tarafından yapılmaktadır.
 • MASAK gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi

B- Kredi Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen Olay yeri Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Adli Tıp Kurumu Otopsi Sonuç Raporu,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame
  • Cumhuriyet Savcılığı Nihai Kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Lehdarın ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve ıban bilgisi belirtildiği dilekçe,
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • Lehdarı veya kanuni varis 18 yaşından küçük olması durumunda işlemleri yasal temsicisi tarafından yapılmaktadır.

Sigortacı, tazminatın değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki belgelere ek olarak bilgi ve belge talep edebilir.

X