Kredi Hayat / Kredi Ferdi Kaza

A- Kredi Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler:

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Mernis (TÜİK) Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun fotokopisi,
 • Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen Olay yeri Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Adli tıp kurumu Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı İddianame, Cumhuriyet savcılığı nihai Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
  • Lehdarın ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve ıban bilgileri belirtildiği dilekçe,
 • Poliçe şartları gereğince sigortalının geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler (Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları, vb)
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • Lehdarı veya kanuni varis 18 yaşından küçük olması durumunda işlemleri yasal temsicisi tarafından yapılmaktadır.
 • MASAK gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi

B- Kredi Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen Olay yeri Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Adli Tıp Kurumu Otopsi Sonuç Raporu,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame
  • Cumhuriyet Savcılığı Nihai Kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Lehdarın ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve ıban bilgisi belirtildiği dilekçe,
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • Lehdarı veya kanuni varis 18 yaşından küçük olması durumunda işlemleri yasal temsicisi tarafından yapılmaktadır.

Sigortacı, tazminatın değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki belgelere ek olarak bilgi ve belge talep edebilir.

Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.