Kredi Hayat / Kredi Ferdi Kaza

A- Kredi Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun fotokopisi,
 • Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
  • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
  • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 • Poliçe şartları gereğince sigortalının geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler (Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları, vb)
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.
 • MASAK gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi.

B- Kredi Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir),

Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.

Sigortacı, tazminatın değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki belgelere ek olarak bilgi ve belge talep edebilir.

X