Destek Ferdi Kaza

A- Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir),

Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.

2.Maluliyet Teminatı

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,
 • Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları.
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,
 • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.

 3.Tedavi Masrafları Teminatı

 • Sigortalının tedavi masrafları talebine neden olan olay;
 • Trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu,
 • Adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.).
  • Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
  • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
  • Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı,

Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe. 

Sigortacı, tazminatın değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki belgelere ek olarak bilgi ve belge talep edebilir.

X