İşyerime Özel Hayat Sigortası

Albaraka Türk ticari müşterilerine özel İş Yerime Özel Hayat Sigortası, iş yeri sahiplerinin karşılaşabileceği beklenmedik durumlara karşı iş yerini güvence altına alıyor.

Teminatlar

 • Ecelen Vefat
 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 • Kritik Hastalıklar
 • İlave Ücretsiz Asistans Paketi (1 yıl boyunca)

Sigorta Süresi/Yenileme

Sigorta süresi bir yıl olup sigorta ettirenin aksi bildirimi olmadığı ve şirket ürünün satışına devam ettiği sürece, 64 yaşına kadar otomatik yenilenir.

Kimlere Sunulabilir?

18- 64 yaşları arasındaki, sağlıklı herkes yararlanabilir.

Prim Ödeme Türü ve Tipi

Primler Banka Hesabından peşin veya Kredi Kartından peşin veya 9 taksite kadar ödenebilir.

Asistans Paketi

Sigortalılara 1 yıl süreyle sunulan ücretsiz asistans paketi şu hizmetleri içermektedir:

 • Tesisat işleri*
 • Elektrik işleri*
 • Anahtar işleri*
 • İşyerinde kalan kişinin kurtarılması*
 • Cam işleri*
 • Güvenlik hizmeti*
 • İşyerinde meydana gelen bir hasarla ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması*
 • Doktor veya Ambulans Gönderilmesi*
 • Vefat halinde cenaze nakli
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi*
 • Hukuki Yardım Bilgi Hattı
 • Mali Müşavir Bilgi Hattı
 • Tıbbi Yardım Bilgi Hattı
 • İşveren Bilgi Hattı
 • Havaalanı Transfer Hizmeti
 • Özel Hizmetler

Sigortalılar bu hizmetlerden yararlanabilmek için, 0850 480 33 50 no’lu Avantajlı Hizmetler Hattını arayabilirler. 

Belirtilen hizmetlerden sadece sigortalının kendisi, limitler ve genel istisnalar kapsamında yararlanabilir.

*Bu hizmetlerden yılda bir defa yararlanabilmektedir, diğer hizmetlerde ise herhangi bir sınırlama yoktur.

Teminatlar


Teminat Türü

Paket 1

Paket 2

Paket3

Ecelen Vefat 150.000 TL 250.000 TL 500.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 150.000 TL 250.000 TL 500.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
Kritik Hastalıklar 50.000 TL 100.000 TL 200.000 TL

*Talep ettiğiniz paketi seçebilirsiniz.

Yaşam Kaybı Teminatı:

Sözleşme süresi içinde sigortalı vefat ederse, teminat tutarı, sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından tazminat olarak ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı:

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki şart ve esaslar dahilinde, kaza sonucu tam, kati, daimi maluliyete düçar olması halinde ödenir. Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki şart ve esaslar dahilinde, kaza sonucu kısmi daimi maluliyete düçar olması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki malullük halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde, azami tabloda belirtilen tazminat ödenir. Bu madde kapsamındaki maluliyet teminatları, kaza tarihindeki maluliyet teminatları üzerinden ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları :

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarfında oluşacak doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarına (nakil ücretleri hariç) karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı teminat tutarı ödenir.

Sigortacı, sözleşmede işbu ek teminat için tespit olunan meblağa kadar, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şartıyla poliçedeki limitler dahilinde öder.

Kritik Hastalıklar Teminatı:

Sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıdaki kritik hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı sigortacı tarafından ödenir.

 • Kanser
 • Miyokard enfarktüsü (kalp krizi)
 • Hastalık sonucu oluşan inme

Bu teminatın başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Sigortalının belirtilen hastalıkları geçirmesi durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 28 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan kritik hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında sigortalının 28 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde poliçede belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 28 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminat olan vefat tazminatı ödenir.

Vergi Avantajı

Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.