Reasürans

Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Bu şekilde sigorta şirketleri sundukları güvenceyi genişletme imkanına sahip olmaktadırlar.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş hayat ve kaza sigortaları branşındaki sigortalarının reasürans işlemlerinde, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Reinsurance Group of America (RGA) ile çalışmaktadır.  Faizsiz sigortacılık alanında çalışan şirketimiz, RGA’in Reasürans alanında İslami finans prensipleri ile çalışan RGA Global Retakaful Malezya firması ile reasürans sözleşmeleri düzenlenmiştir.  

Yıllık olarak yaptığımız reasürans anlaşmaları sayesinde hayat sigortaları ve kaza branşında geniş kapsamlı güvenceleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Reasürörümüz  hem ülkemizde hem de yurtdışında tanınan ve güvenilen, köklü geçmişe sahip, güçlü sermayeli bir kuruluştur. Reasürörümüzün  yurtdışındaki bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek derecelerle değerlendirilmektedir. Hayat sigortacılığı alanında spesifik olarak tecrübesi olan şirket 26 ülkede faaliyet göstermekte olup “Dünyanın en iyi reasürans şirketi” ödülüne de sahiptir. Şirketin rating notları şu şekildedir; 

Şirket Adı Rating Notu Web Sitesi
Reinsurance Group of America (RGA)

A.M. Best : A+ Superior,
S&P : AA- Very Strong
Moody’s Investor : A1 Good

http://www.rgare.com/
X