Danışma Kurulu

Uludag Üniversitesi İslam Hukuku Emekli Öğretim Üyesi
1943 yılında Balıkesir’de dogdu. Hıfzını ikmal ettikten sonra Imam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. Ardından lisans eğitimi için İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Balıkesir Merkez Vaizliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu.20.04.1975 tarihinde İslam Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne atandı. Aynı görevi 06.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi’nde sürdürmektedir.
1978 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983 yılında tamamladı. 25.10.1998’de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan Imam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesi’nin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.Müellifin Islam Hukuku ve İslam İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri,makale ve araştırmaları vardır.
1. Delilleriyle İslam Hukuku, Sahıs, Aile ve Çözümlü Miras
2. İslam Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri
3. Çağdas Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar
4. İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü
5. Ehl-i Sünnetle Sia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (tercüme basılmadı)
bu eserlerden bazılarıdır.
Para, kredi, enflasyon, sirket, Islam Bankacılığı, mudarabe, sermaye riski ve faiz,para vakıfları, isçi ve isveren gibi günümüz ekonomisinde karsılasılan çesitli problemlerle ilgili birçok arastırması da mevcuttur.
1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul ve İmam – Hatip lisesini (1993) Sivas'ta bitirdi. Lise'de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1998 yılında bitirdi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümü’nde Prof. Dr. Fahrettin Atar’ın danışmanlığında “Amelü Ehli’l-Medine Anlayışının İmam Malik’in Fıkıh Doktrinine Etkileri” konulu tezini vererek yüksek lisansını tamamladı. Su anda aynı üniversitede Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın danışmanlığında İslam Hukuku alanında “Bir Menkul Kıymet Türü Olarak Sukûku’l-İcâre ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi’” konulu doktora tezini hazırlamaktadır. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’ni kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hoca’dan Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserinin tercüme heyetinde görev aldı. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu'nun yayınladığı "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eseri "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye çevirdi. Alanında çeşitli araştırma ve çeviri çalışmalarına imza attı.
1. Faizsiz Bankacılık Standartları (Tercüme, İ. Emin Aktepe ile birlikte.)
2. Mebsût (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul),
3. Muhtasar Fethu'l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul)
4. Sûfiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme)
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme)
6. Ulema-i Sûfiyye, (Tercüme)
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme)
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhâsibî), (Tercüme)
bu eserlerden bazılarıdır.
Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.