Katılım Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 22.07.2014
Tarih 30.07.2021
Fon Net Varlık Değeri (TL) 634.774.035,60
Yatırımcı Sayısı 7
Birim Pay Değeri 0,023625
Portföy Dağılımı
Ortaklık Payı % 12,46
Kira Sertifikası % 75,28
Kira Sertifikası Özel % 1,88
Katılma Hesabı % 10,38
Portföy Bilgileri

Fonun Yatırım Amacı

Fon, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine göre katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini amaçlamaktadır.Fonun amacı, ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fon’un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde yetmişi Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde otuzu değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, BIST Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü

BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%85) +BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5) +Katılım 50 Getiri Endeksi (%10)

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
Fon Alım Satım Yerleri
Alım-Satım Saatleri

23:59 - 23:59

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Kuruluş Bilgileri
Fon Katılım Emeklilik Katılım Katkı Fonu
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 22.07.2014
Halka Arz Fiyatı 0,010002

Fon Müdürü

Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyeleri

  • Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
  • İsmail Aydemir
  • Umut Çalım
  • Fatih Bozkurt
  • Ömer Can Hergenç

Fon Denetçisi

İbrahim Gökdemir

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Oranı İştirak Tutarı (TL)
AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.