Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut olan kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak bireylere emeklilik döneminde gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf sistemidir. Tamamen gönüllü katılım esasına dayalı bu sistem devlet tarafından devlet katkısı ile de desteklenmektedir. Amaç, kişilerin emeklilik dönemlerinde de hayat standartlarının daha yüksek olmasını sağlamak için düzenli bir birikim yapmasını sağlamaktır.

18 yaşını tamamlamış her birey, dâhil olabileceği bu sistemde en az on yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayanlar da katılabilir.

X